KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Để bảo hành của quý khách có hiệu lực, quý khách vui lòng kích hoạt bảo hành bằng cách điều thông tin vào mẫu sau. Sau khi hoàn thành, sẽ có email và tin nhắn xác nhận tới quý khách trong vòng 24h

* là thông tin bắt buộc.